FAQ

Otázky, na které chcete znát odpověď.

Zkontrolujte si na obrázku zdali zadáváte údaje správně. Pokud se chcete přihlásit, tak vždy musíte vyplnit celé uživatelské jméno
(např.: uzivatelskejmeno@domena.cz) a heslo.

V případě, že i nadále se nemůžete přihlásit, tak nás prosím kontaktujte na adrese helpdesk.

Pravděpodobně nastala chyba při editaci webových stránek nebo zrovna provádíme aktualizaci redakčního systému. Opět zkuste znovunačíst vaše stránky.

Pokud problém nezmizí, tak nás prosím kontaktujte pomocí helpdesku, kde nám popište v jakém prohlížeči a operačním systému se to děje a zkopírujte i kompletní URL adresu. My váš požadavek začneme co nejrychleji řešit.

V takovém případě nás kontaktujte přes helpdesk a my problém vyřešíme, pravděpodobně jsou špatně nastavená administrační práva, která vás k těmto úkonům neopravňují.

Pravděpodobně byla stránka načtena do paměti Vašeho prohlížeče. Zkuste nejprve stisknout klávesu "F5", popřípadě "Ctrl+F5". Pokud se ani v tomto případě nic nezlepšilo, zkuste vymazat mezipaměť Vašeho prohlížeče.

To provedete tak, že při spuštěném prohlížeči stisknete klávesovou zkratku "Ctrl+Shift+Delete" a vyberete možnost vymazat mezipaměť, popřípadě i cookies např. za poslední hodinu.

Pokud problém nezmizí, tak nás prosím kontaktujte pomocí helpdesku, kde nám popište v jakém prohlížeči a operačním systému se to děje a zkopírujte i kompletní URL adresu. My váš požadavek začneme co nejrychleji řešit.

Nejspíš se jedná o napadení kontaktního formuláře "robotem", který je naprogramovaný tak, aby co nejvíce zahltil e-mailovou schránku, na kterou se požadavky z kontaktního formuláře posílají.
V takovém případě nás prosím kontaktujte pomocí helpdesku a my váš požadavek začneme co nejrychleji řešit.

URL adresa je přesná webová adresa a zobrazuje přesnou polohu, kde se nacházíte na internetu, něco jako když zadáte poštovní adresu s ulicí, číslem popisným a číslem bytu. Naleznete ji obvykle nahoře ve svém prohlížeči začínat, více na obrázku.

Pro nastavení e-mailového klienta použijte údaje níže. V souborech výše naleznete, jak nastavit údaje v jednotlivých e-mailových klientech.

  • Základní údaje
  • Jméno: Vaše celé jméno
  • E-mail: Váš e-mail
  • Nastavení serveru
  • Typ serveru: IMAP/POP/SMTP
  • Název a adresa serveru: mail.nux.cz
  • Port: 465
  • Zabezpečení: SSL

Veškerou dokumentaci, jak pracovat s určitými oddíly naleznete přímo v CMS. Po přihlášení do CMS klikněte v menu nabídce na tlačítko obsah a přejděte na položku dokumentace, veškeré návody naleznete v menu nabídce po levé straně.

Kontaktovat nás můžete pomocí kontaktního formuláře, který se nachází na stránce helpdesk, kde musíte vyplnit povinné údaje, jako jsou jméno, příjmení, e-mail, předmět, v případě, že máte společnost, tak ji prosím vyplňte do polo organizace.

A následně v popise napiště požadavek. V případě, že chcete zaslat soubor, který například chcete implementovat na stránky, tak klikněte na tlačítko "Vybrat soubor" a následně jej vložte. Pokud chcete urychleně vyřídit požadavek, tak klikněte na expresní požadavek. Veškeré další kontaktní informace naleznete na odkazu výše.

Tlačítko by mělo být stále na svém místě, akorát může být skrytý. Pokud tato situace nastane, tak můžete postupovat následovně: V modulu pro nahrávání obrázků či souborů zvolte nastavení, které se nachazí například vedle tlačítek nápověda či obnovit. Po rozkliknutí zaškrtněte políčko "klasické komponenty" po pravé straně v sekci "Nahrávání souborů pomocí:". V tuto chvíli by se tlačítko mělo zobrazovat správně.

Pokud se pomalu nahrávají pomalu, tak to může být způsobeno například příliš velkou velikostí obrázku či pomalejším připojením k internetu.
Pokud má obrázek velkou velikost, tak jej můžete provést kompresí a tím velikost obrázku snížit a zároveň zrychlit nahrávání.

Kompresi obrázků můžete udělat přes tuto stránku: https://tinyjpg.com/. Obrázky jdou nahrávat pouze do 5mb, pokud máte větší velikost, tak to může být způsobené i příliš velkými rozměry, v tom případě zmenšete rozměry obrázků pod 5mb v grafickém programu, pokud jej nemáte, může pomoci online nástroj pro zmenšení obrázku zde: http://resizeimage.net/.

Situace mohla být způsobená aktualizací webových stránek či uložením stránek do prohlížeče v předchozím stavu. Zkuste obnovit stránky vymazáním cache, to můžete udělat tlačítky ctrl + F5 nebo spustit stránky v jiným prohlížeči. Pokud situace přetrváva, tak nás prosím kontaktujte pomocí helpdesku.

Slovník odborných výrazů a zkratek

B2B, B2C

(neboli business to business resp. business to customer) je zkratka pro obchodní vztahy. V prvním případě, B2B, se jedná o vztah mezi výrobcem a obchodníkem (může se také jednat o vztah obchodníka a obchodníka). B2B řešení nefunguje pro konečné zákazníky, tedy spotřebitele. V druhém případě, B2C, se jedná o vztah mezi obchodníkem a spotřebitelem (mapř. klasické e-shopy).

Cache

Ve vašem počítači je místo, kam se ukládá obsah některých stránek (záleží na nastavení počítače). Je to z toho důvodu, aby se stránky, které se často neaktualizují načítali rychleji. Stránku, která se nemění, nemá smysl stahovat ze serveru znovu, takže pokud na ni přijdete znovu, tak se vám zobrazí stránka, kterou máte uloženou ve vašem počítači. Načtení stránky je tak výrazně rychlejší. Cache lze zakázat ve vašem prohlížeči.

CMS

(neboli content management system) je zkratka systému pro správu obsahu. Jedná se o webové rozhraní, pomocí kterého můžete ovládat vaše webové stránky. Příkladem systému pro správu obsahu může být například redakční systém internetového magazínu, který vydává články. Naše Nux CMS je komplexnější a lze s ním spravovat více oblastí internetového portálu jako je například e-shop, fotogalerii, ankety atp.

CSS

(neboli cascading style sheet) - je stylovací jazyk, který určuje prohlížečům, jak se mají zobrazit webové stránky. CSS se připojuje k HTML dokumentu, ve kterém je obsah. V CSS se definujforma.

Cookies

je malé množství dat, které si webové stránky uloží ve vašem počítači, aby věděla, že už jste stránky navštívil - může si tam ukládat více informací o návštěve. Cookies, stejně jako Cache, lze ve vašem prohlížeči zakázat.

Copywriting

je činnost, při které copywriter vytváří čtivé texty, které zaujmou a přilákají potenciální klienty. Texty na webových stránkách jsou specifické tím, že musí zaujmout klienty, ale také se musí brát ohledy na vyhledávače.

Flash

je platforma, ve které se vytvářejí grafické animace, prezentace a hry.

Java

je platforma, kvůli které můžou uživatelé na různých operačních systémech používat stejné nástroje (např. aplikace Sejmi.cz).

SEO

(neboli search engine optimization) - je zkratka pro optimalizaci pro vyhledavače. Čarovná formulka webových vývojářů v podstatě znamená, že vaše stránky budou upraveny (optimalizovány) tak, že budou vyhovovat vyhledávacím službám a díky této úpravě (optimalizaci) se budou zobrazovat na nejvyšších pozicích ve výsledcích vyhledávání. Více o SEO naleznete v článku na našem firemním blogu.

Použitelnost

za použitelné stránky se dají považovat takové stránky, na kterých se uživatel orientuje jednoduše a provedení nějakého úkonu (například odeslání formuláře) mu nečiní žádné problémy. Více o použitelnosti naleznete v článku na našem firemním blogu.

Přístupnost

přístupné stránky jsou takové, které můžete navštívit na počítači, v tabletu, v mobilu či jiným způsobem a stránky jsou stále funkční a bezproblémové. S přístupnosti se pojí slovo handicap. Každý uživatel, i handicapovaný, by měl mít přístup k vašim stránkám pomocí svých speciálních přístrojů např. hmatový řádek pro nevidomé. Více o přístupnosti článku na našem firemním blogu.

RSS

(neboli rich site summary) - je soubor, který umožňuje rychlé a efektivní sdílení článků a novinek mezi serverem a uživatelem.

WYSIWYG

je editor (nejen) webových stránek, ve kterém můžete dokument upravovat a ihned vidíte jak bude vypadat výsledek. Takovým editorem je například MS Word.

XML

Je zkratka pro rozšiřitelný značkovací jazyk. XML je obecný značkovací jazyk a je určen pro výměnu dat mezi aplikacemi. Typickým XML formátem je např. HTML či RSS.

URL adresa

Je internetová adresa. Každá adresa je unikátní. Naleznete ji v prohlížeči nahoře.

Java

je platforma, kvůli které můžou uživatelé na různých operačních systémech používat stejné nástroje (např. aplikace Sejmi.cz).